Pakimetri

Kornea kalınlığını ölçen bir testtir. Ultrason gücü ile ölçüm yapar. Kornea kalınlığı yaklaşık 550 μm’dur. Glokom hastalarında ve oküler hipertansiyon tanısı koymada yardımcı olur.

Özellikle EXCİMER LASER cerrahisi esnasında mekanik keratomlarla kaldırılan fleplerden sonra kalan kornea kalınlığının intraoperatif ölçümünde kullanılabilir.

Keratokonus hastalarında crosslinking yaparken hipoosmoz riboflavin ile kornea kalınlığının yeterince artıp artmadığını ölçmede kullanılır.