OCT – GLOKOM

Göz içi basıncının yükselmesi ile birlikte sinirsel hasarın da rol oynadığı glokom, sinsi bir hastalıktır. Glokom tanı ve takibinde görme alanı testi kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda OCT optik sinir başının analizi yaparak glokom hastalığının durumu hakkında da bize değerli bilgiler vermektedir. Bu bilgileri sinir tabakası kalınlığını ölçerek sayısal veriler vermekte, kontrollerdeki ölçümleri birbiriyle karşılaştırarak hastalığın ilerleyişini gösterebilmektedir.