Göz Ultrasonografisi

Ultrason enerjisi ile göz arkasındaki yapılar hakkında bize bilgi veren bir testtir.

Özellikle önsegmen ve arka segment hastalıkları nedeni ile arka segmentin görülemediği durumlarda kullanılır.

Entümesan katarakt, Hipermür katarak, Kortikal katarakt, Korneal lökom, önkamara hemorajisi, Vitreus içi kanamalar ve göz travmalarında kullanılır. Arka segment (Retina, koroid, Optik sinir ve Vitreus) hakkında önemli bilgiler verir.

Ayrıca glob içi ve orbital yabancı cisimlerin teşhisinde yardımcı olan bir testtir.