Gonyoskopi

Glokom hastalarında rutin olarak yapılması gereken bir muayene yöntemidir. Biomikroskop ve özel gonio lens yardımı ile damla anestezisi ile yapılır. Muayenede Silier cisim, iridokorneal açı, trabeküler ağ ve skleral mahmuz ve iris kökü ile ilgili bilgi edinmemizi sağlar.