Author - Niv Göz

Fakik İOL imlantasyonu nedir?

Yüksek refraksiyon kusuru (miyopi, hipermetropi) nedeni ile veya kornea inceliği nedeni ile EXCİMER LASER olamayan hastalarda tercih edilen bir yöntem olup gözün ön segmetine (irise fikse = İris claw) veya arka segmentine lens önüne yapay mercek (İOL) yerleştirilmesidir.

Ayrıca ön segmentte açı destekli fakik İOL’ler mevcut olup güvenilirliği tartışmalı ve uzun yıllar sonraki komplikasyonları ön görülemediği için kliniğimizde bu lensler tercih edilmemektedir.

Bu nedenle yıllardır kullanılan ve güvenilirliği tüm dünyada kabul görmüş İris Claw İOL’ler NİV GÖZ’de kullanılmaktadır.

Bu tedavi yöntemi ile çok yüksek derecelerdeki miyopi ( -25.00 D) düzeltilebilmektedir. Daha yüksek refraksiyon kusurlarının ve astigmatizmanın düzeltilmesinde FAKİK İOL İMPLANTASYONU ile birlikte EXCİMER LASER ve/veya ASTİGMATİK KERATOTOMİ birlikte uygulanabilmektedir.

Bu tedavilerin tamamı NİV GÖZ’de başarı ile ve GÜVENLE uygulanmaktadır.

Read more...

LASİK Nedir?

LASIK (Laser-Assisted Insitu Keratomileusis),kornea üzerinden mekanik keratom (mikro keratom) yardımı ile bir flep kaldırılması ve flep altındaki stroma dokusuna Excimer Laser tedavisi uygulanmasıdır. 2000 yılından sonra yaygın olarak yapılmaya başlanmıştır. Kişi sadece 2 saat kadar hafif yanma batma hisseder, ertesi gün normal yaşamına döner.

Read more...

Kataraktın Nedenleri Nedir?

Kataraktın en önemli nedeni yaştır.
Yaşın artması ile birlikte katarakt riski artmaktadır.
60 yaşın üzerinde %30 katarakt görünürken 80–90 yaşlarında hemen herkeste katarakt görülebilmektedir.

Metabolik hastalıklar (Diabetes mellitus)
Uzun süre kortizon kullanımı.
Göz içi iltihaplarını takiben;

Delici ve künt travmalar
Doğuştan (Gebelik esnasında geçirilen hastalıklar ve bilinmeyen nedenlerden dolayı) katarakt oluşabilir.
Geçirilen göz ameliyatları sonrası (Vitrektomi, Glokom ameliyatı).

Read more...

Keratokonus

Gözün refraktif gücünün en önemli parçasını oluşturan kısım en öndeki saydam kornea tabakasıdır (ortalama kırma gücü 45 D.).

Bu tabakanın öne doğru  belirli bir eğimi (konveksliği) vardır. Bu eğimin düzensiz olarak (koni şeklinde) ve ileri derecede artmasına KERATOKONUS denir.Keratokonusa kornea incelmesi eşlik etmektedir.

Keratokonustaki kornea düzensizliği ve konvekslik nedeni ile görme düzeyinde azalma ve gözlük numarasında sık sık değişme ve her gittiği göz hekiminden farklı gözlük reçeteleri verilmektedir.

Hastalar görme düzeyindeki azalmadan ve özellikle geceleri ışıklarda saçılma ve halelenmeden şikâyet ederler. Gözlerde kaşınma ve sulanma sık görülen semptomlardır.
Keratokonus ilerleyici bir hastalık olup tedavi edilmeyen hastalarda kornea nakli (Keratoplasti) zorunlu hale gelir. Düzenli takip ve gerekli tedavi yapılan hastaların büyük çoğunluğunda keratoplastiye gidiş önlenebilir.

Read more...

Katarakt Nedir?

Katarakt, göz bebeğinin arkasındaki, şeffaf olan göz merceğinin görmeyi azaltacak derecede saydamlığını kaybederek bulanıklaşması ve net görmeyi engellemesidir. Göz merceğinin görevi, ışığa duyarlı olan retina üzerine cisimlerin görüntüsünün net olarak odaklanmasını sağlamaktır.

Mercek saydamlığını kaybetmeye başlayınca ışınların geçişi engelleneceğinden hastanın görüş netliği bozulmaya başlayacaktır. Kataraktlı Gözlerde görme bulanıklığı, kataraktın derecesine göre, az bulanık görmeden başlayarak sadece ışık görecek dereceye kadar çok değişik seviyelerde olabilir. Katarakt sıklıkla 60 yaşın üzerindekilerde görülür 70’li yaşlarda % 30, 90 yaşından sonra hemen herkeste katarakt gelişir. Bununla beraber uzun süreli kortizon kullanımlarında, şeker hastalarında katarakt oluşma riski daha yüksektir. Doğuştan da görülebileceği gibi, göz yaralanmalarından sonrada görülebilir.Hastanın görmesi, günlük yaşamını veya mesleğini engelleyecek kadar azaldığı zaman katarakt tedavi edilmelidir.

Read more...