Biometri

Katarak ameliyatı esnasında yerleştirilecek olan göz içi lensinin (İOL:intraoküler lens) gücünün hesaplanması için kullanılır. İki tür Biometri vardır.

A-Ultrasonik Biometri
B-Optik Biometri

A-Ultrasonik (A-scan) Biometri: Yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Özellikle ilerlemiş kataraktlarda bu yöntem kullanılır.

Kontakt yöntemi ile yapılan biometride hata payı ölçen kişiye göre değişmektedir. İmmersiyon yöntemi ile yapılan Biometri çok hassas ve doğru sonuçlar verir. Bu nedenle özellikle multifokal İOL takılacak hastalarda bu yöntem kullanılmalıdır. Hastaya damla anestezisi uygulanması ve yatar pozisyonda yapılması en büyük dezavantajıdır.

B-Optik Biometri: Hassas bir yöntem olmakla birlikte ülkemizdeki kataraktların birçoğunda ölçüm yapılamaması en büyük dezavantajıdır. İlerlememiş kataraktlarda tercih edilir. Hastaya temas etmeden ve oturur pozisyonda yapılır.