Fakik İOL imlantasyonu nedir?

Fakik İOL imlantasyonu nedir?

Yüksek refraksiyon kusuru (miyopi, hipermetropi) nedeni ile veya kornea inceliği nedeni ile EXCİMER LASER olamayan hastalarda tercih edilen bir yöntem olup gözün ön segmetine (irise fikse = İris claw) veya arka segmentine lens önüne yapay mercek (İOL) yerleştirilmesidir.

Ayrıca ön segmentte açı destekli fakik İOL’ler mevcut olup güvenilirliği tartışmalı ve uzun yıllar sonraki komplikasyonları ön görülemediği için kliniğimizde bu lensler tercih edilmemektedir.

Bu nedenle yıllardır kullanılan ve güvenilirliği tüm dünyada kabul görmüş İris Claw İOL’ler NİV GÖZ’de kullanılmaktadır.

Bu tedavi yöntemi ile çok yüksek derecelerdeki miyopi ( -25.00 D) düzeltilebilmektedir. Daha yüksek refraksiyon kusurlarının ve astigmatizmanın düzeltilmesinde FAKİK İOL İMPLANTASYONU ile birlikte EXCİMER LASER ve/veya ASTİGMATİK KERATOTOMİ birlikte uygulanabilmektedir.

Bu tedavilerin tamamı NİV GÖZ’de başarı ile ve GÜVENLE uygulanmaktadır.

Bu yazıyı paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.